Информация за връщане, замяна и рекламация на продукти в онлайн магазин Promo-zona.net

 

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

✔ Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

✔ Потребителят е длъжен да информира Promo-zona.net.

✔ Стоката следва да се върне  в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

✔ Адрес за връщане на стоката / само по Еконт / :Получател ;Симеоне ЕООД

✔ Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • Стоката е в оригиналната си опаковка;
 • Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
 • Не е с нарушена цялост на опаковката /оригинална опаковка, кутия, кашон, етикет и т.н./
 • Имате основателна причина за това
 • Грешен продукт
 • Транспортните разходи за Връщане са заплатени от клиента.
 • Приложена е Разписка за прием на паричен превод и/или фактура.

✔ Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; 

✔Сумата се  възстановява  с наложен платеж или по банковата сметка, посочена от потребителя след извършване  на  преглед и тест на стоката  в  офис на Еконт.

ЗАМЯНА НА СТОКИ

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на Promo-zona.net вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върната стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

✔ Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

✔ Потребителят е длъжен да информира Promo-zona.net за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

✔ Разноските по връщането на стоката до  Promo-zona.net с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от Promo-zona.net явни недостатъци на стоката.

✔ При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в общите условия.

✔ Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

В случай, че:

Promo-zona.net няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,

Promo-zona.net се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с общи условия и се освобождава от всякаква друга отговорност.

Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

✔ Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва по банков път или с наложен платеж, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

✔ До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на Promo-zona.net рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

✔ Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна) стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

Връщане и замяна

 • Връщане –
 • Съгласно разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на закупуването и. Можете да върнете продукт, ако продуктът не е използван и е във вида, в който е закупен – с етикетите и опаковката. Свържете се с нас при нужда от пояснения и уточнения.

Връщане на продукт е валидно, ако при доставката получите продукт различен от поръчаният, грешен цвят или размер. Връщането става в рамките на 14 дни в състоянието в което е получен продукта (не нарушена опаковката, продукта не е използван и не е нарушена неговата цялост).

Връщане става по следният начин – изпращате продукта предварително уточнен и съгласуван с нас адрес за доставка  – транспортните разходи са за ваша сметка. Възстановяваме ви сумата по банков път или наложен платеж след, като получим върнатият от вас продукт и установим, че е във видът в който сте го получили и в рамките на 30 дни ви възстановяваме сумата по банкова сметка предварително предоставена от клиента, като клиента има право да замени със съшият или друг продукт преди възстановяване на сумата.

Замяна – изпращате ни продукта. След като го получим и установим, че е в състоянието, в което е закупен, изпращаме новия продукт, като предварително уточним модела / цвят, размер или др./. Транспортът и в двете посоки е за сметка на клиента.

При възникнал проблем, който смятате, че е по вина на производителя, неправилна изработка или дефект в материалите, можете да направите рекламация.

След предварителната подадена информация от вас се проверят от ответният вносител/производител за дефекта или повредата, производителят установява причината за възникването му. Ако е по вина на вносителят/производителят се извършва безплатен ремонт. Ако ремонтът се окаже невъзможен, заменя продукта с друг. При невъзможност за ремонт или замяна се възстановява заплатената сума.

 • Ремонт и сервиз 

Всички гаранционни сервизи и ремонти се поемат от вносителите. Транспортът и в двете посоки е за сметка на клиента.

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 Гаранция на продукти:

Продуктите ни имат стандартна гаранция за фабрични дефекти от която можете да се възползвате, като приложите фактура или касова бележка (разписка за прием на паричен превод от Еконт)

Гаранцията отпада в случай на:

 • Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
 • Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
 • При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.