Разтегаема ,телескопична стойка за лазарен нивелир с максимална дължина 1.2метра.